HØYRE VIL HA KØPRISING:

Høyre går inn for tidsdifferensierte bompenger, eller køprising, i bomringen i Bergen. Det går frem av partiets program til kommunevalget i høst, skriver Bergens Tidende. Opposisjonen i Bergen har allerede vedtatt å innføre køprising i bomringen, et vedtak som trolig blir satt ut i livet i 2016.

Danmarksplass
Foto: Jørgen Eide