Høring om hacking-skandalen i Bergen: – Jeg er i tvil om de svarte troverdig

Byrådslederen og andre kommunetopper måtte svare på hvordan de håndterte sikkerhetsbruddet som ble avslørt av en 13 år gammel skoleelev. Opposisjonen er kritisk til at eleven ble politianmeldt.

Henning Warloe

TVILER PÅ FORKLARINGENE: Høyres Henning Warloe mener kommunaldirektøren og personvernombudet ikke forklarte seg troverdig under høringen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Høringen kommer som en direkte følge av NRK-avsløringen som viste at kommunen navnga den 13 år gamle gutten da de anmeldte datahackingen til politiet.

– Nå må vi få klarhet i hvem i kommunen som visste hva da man besluttet å gå til politiet, sa Henning Warloe (H) før høringen.

Trine Samuelsberg

– VISSTE IKKE: Kommunaldirektør Trine Samuelsberg sier hun verken visste at en elev stod bak datahackingen, eller ga navnet til politiet da kommunen anmeldte forholdet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Står fast på at de ikke visste

Under høringen forsikret kommunaldirektør Trine Samuelsberg at hun ikke hadde gitt politiet navn på eleven, og at verken hun eller andre i kommunen på det tidspunktet visste at det var en elev som stod bak datahackingen.

– Politiet fikk IP-adressen som var brukt i datahackingen, men navn ble ikke nevnt og vi kunne ikke vite hvem som stod bak.

– Jeg er i tvil på om det du sier er troverdig, sa Warloe etter Samuelsbergs forklaring.

Roger Valhammer

FASTHOLDT FORKLARINGEN: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Den siste som forklarte seg under høringen var byrådsleder Roger Valhammer (Ap). Han var skolebyråd da datainnbruddet fant sted.

Valhammer fastholdt under høringen at han eller kommunen ikke politianmeldte en elev de visste navnet på.

– Vi anmeldte forholdet, ikke eleven, sa han.

IKT Norge kritisk

Direktør Torgeir Waterhouse i IKT Norge kritiserte i sitt innlegg under høringen kommunens håndtering.

– Det er mulig de skulle anmeldt saken, men de gjorde det uansett altfor tidlig. De visste eller burde visst at en elev stod bak, og skulle gått frem på en annen måte.

– Rimelig sikker på at flere visste

Det var i fjor vår den da 12 år gamle skoleeleven lastet ned og lagret personopplysninger om 35.000 personer fra kommunens datasystemer.

Det var etter at han hadde varslet kommunen om sikkerhetsbristen han hadde oppdaget.

Høringen, som finner sted i komité for barnehage-, skole og idrett, skal først og fremst handle om hvordan 13-åringen ble behandlet av kommunen.

– Vi tror at flere i kommunen var rimelig sikker på at dette dreide seg om en mindreårig skoleelev, og da burde de ikke gått til politiet, men heller undersøkt saken selv, mener Warloe.

På denne adresse fant skoleeleven passord og brukernavn

FANT PASSORD: Den 13 år gamle eleven avslørte et sikkerhetsbrudd i kommunen sine systemer, og fikk tilgang til flere titalls brukernavn og passord.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Avslørte eleven i intern e-post

Bergen kommune anmeldte selv saken til politiet i august i fjor. I ettertid ble det hevdet flere ganger, både i bystyret og i media, at de ikke visste at det var en elev som sto bak.

Men i april i år avslørte NRK at kommunen hadde konkret mistanke til 13-åringen allerede før de gikk til politiet.

Det kom frem i en e-post fra personvernombudet i kommunen som ble sendt til Datatilsynet 16. august:

Også et politidokument viser at informasjonen om syvendeklassingen var kjent høyt oppe i kommuneledelsen.

Etter at kommunaldirektør Trine Samuelsberg, som var en av mottakerne av e-posten, hadde kontaktet politiet om saken, skrev en etterforsker følgende i dokumentet NRK har sett:

«Det er derfor grunn til å anta at NN (navnet på gutten) er gjerningsperson/mistenkte og at han har benyttet internett tilgangen hjemme hos seg selv».

Trine Samuelsberg og Linn Kristin Engø

HØRING: Kommunaldirektør Trine Samuelsberg og skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap).

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Innrømmer

Også daværende personvernombud i Bergen kommune, Gøran Breivik, forklarte seg i høringen.

Han gjentok det kommunaldirektøren forklarte, at heller ikke han visste elevens navn eller ga det til politiet.

Både Warloe og Rødt-politiker Sofie Marhaug uttrykte tvil til hans forklaring.

– Jeg innrømmer at det kan se slik ut fra e-posten, men vi hadde ikke da mulighet til å vite om en navngitt elev stod bak, sa Breivik.

Foreldrene uttalte seg

Foreldrene til 13-åringen fikk også spørsmål under høringen. Faren til 13-åringen sier han forventer en grundig gjennomgang av hvordan man bør handle når noe slikt skjer.

– Mange barn og unge har kompetanse på IT-feltet som overgår de fleste voksne. Denne gangen var det en 12-åring. Neste gang kan det være en 10-åring. Da må vi finne bedre måter å møte dem på enn det ble gjort i denne saken, sa faren under høringen.

Han understreker at de har forståelse for at alarmen gikk i kommunen da de oppdaget datasikkerhetsbruddet, men mener de burde har justert reaksjonen da de oppdaget hvem som stod bak.

Nå ser familien frem til å legge saken bak seg.

– Selv om det har vært mye arbeid og en belastning, så ser vi at det kan komme noe godt ut av saken. Vi håper det kan bidra til at unge får bedre tilbud til å lære og utvikle seg innenfor koding og teknologi, sier han.

Harald Schjelderup

BEKLAGET: Daværende byrådsleder Harald Schjelderup beklaget overfor gutten og familien fra bystyrets talerstol.

Foto: SIMON S. BRANDSETH / SIMON S. BRANDSETH / NRK

Beklaget i bystyret

I april i år beklaget daværende byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) overfor 13-åringen fra bystyrets talerstol.

– Bergen kommune vil komme med en unnskyldning til gutten og hans familie, sa Schjelderup.

Men opposisjonen, ledet av Henning Warloe (H), ville ha svar på om Roger Valhammer feilinformerte bystyret da han sa at kommunen ikke var klar over at 13-åringen sto bak.

Dette avviste Schjelderup fra talerstolen.

Det var imidlertid ikke nok for opposisjonen.

– Eleven sitt navn var kjent for kommunen. Det gjør kommunen sin agering i saken enda mer kritikkverdig, sa Warloe.

Ville vite om byråden snakket usant

Før høringen i dag ville han imidlertid ikke si om han mener Roger Valhammer har snakket usant til bystyret eller ikke.

– Det må vi forsøke å få klarhet i. Jeg har to ganger stilt spørsmål om dette i bystyret, og han har svart at han ikke visste at det dreide seg om en skoleelev på det tidspunktet, sier Warloe.

Han fortalte at dette var viktig å komme til bunns i, fordi han mente opplysninger som har kommet frem kunne tyde på at noen i kommunen hadde mistanke om hvem som stod bak.

– Da er det grunn til å stille spørsmål ved om hvorfor ikke byråden var tilstrekkelig informert, sier Warloe.