Hordaland-veier får penger

Det er bevilget penger til veier i Hordaland i statsbudsjettet.

Det blir fortsatt vinteråpent på riksveg 7 Hardangervidda.

I budsjettet ligger det også inne en sum på 110 millioner kroner neste år til å klargjøre tilførselsvegene til Hardangerbrua.

Regionsveisjefen godt fornøyd

Til å viderføre arbeidet med E 134 Rullestadjuvet er det bevilget 82 millioner kroner.

35 millioner skal brukes til arbeidet med E 39 i Romarheimsdalen.

Og riksveg 550 mellom Utne og Jondal får status som nasjonal turistveg fra 2007

Regionvegsjef Ole Christian Torpp er godt fornøyd med budsjettforslaget til regjeringen. 

- Det jeg er særlig godt fornøyd med, er at vi får større bevilgninger til vedlikehold. Dette vil et være godt bidrag til ihvertfall å stoppe opp etterslepet på vedlikehold.