Har vurdert datoeffekten

Det er vanskelig å si hvilken effekt datokjøring har på luftforurensingen, viser en fersk rapport fra Bergen kommune. En reduksjon i kjøretøyer innenfor ytre bompengering gjør at luftforurensningen vil kunne øke utenfor ringen som følge av at folk kjører omveier til jobb.