Glatt veg på E16

Vegtrafikksentralen ber folk køyra forsiktig mellom Gudvangatunnelen og Lærdal.

Laster Twitter-innhold