Gasskraftverk på Mongstad

NVE har gitt Statoil ASA konsesjon for bygging og drift av gasskraftverk på Mongstad og gassrørledning fra Kollsnes til Mongstad.

Arkivfoto frå Mongstad
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Dermed er gasskraftverket på Mongstad er ett skritt nærmere realisering.

Det er ikke satt vilkår om CO2-rensing av avgassen fra gasskraftverket. Derimot skal det tilrettrelegges for eventuell fremtidig utskilling av CO2, blant annet ved avsetting av tilstrekkelig arealer ved kraftverket.

- Godt miljøprosjekt

Direktør i Statoil, Egil Stel, håper nå at Statens Forurensingstilsyn og miljøverndepartmentet vil komme til samme konklusjon som NVE slik at gasskraftverket kan bli en realitet om få år.

- Prosjektet er et godt miljøprosjekt, og det synes jeg NVE har fått veldig godt frem, sier han.

Statoil bygger slik at når det i fremtiden er mulig å fange CO2 og bruke den f.eks. offshore, så er anlegget forberedt for det.