Går mot turbulent flyveke

Den komande veka vil bli prega av forseinkingar og redusert kapasitet som følgjer av streiken, seier operativ sjef ved Flesland lufthavn Øystein Skaar, til Bergens Tidende.

Det er full stopp i tankinga av driftstoff i Bergen, Stavanger og Tromsø.