Går for Vestland

Fylkesutvalget i Hordaland anbefaler at det nye fylket med Hordaland og Sogn og Fjordane får navnet Vestland. Det vedtok de mot stemmene fra SV og MDG. Fylkestingene i de to fylkene har tidligere gått inn for Vestlandet, noe Rogaland og Møre og Romsdal har vært imot. Det er forventet at Stortinget vedtar navnet før sommeren.