Fri ferdsel på Hardangerbrua

Det er fri ferdsel på Hardangerbrua på rv 13 etter at opprydningsarbeidet er avsluttet.