Framleis trafikk over Turøy

Pårørande og fastbuande seier det er belastande at det framleis er stor helikoptertrafikk over ulukkesstaden ved Turøy. For ein månad sidan vedtok styresmaktene å redusera talet på flygingar. Trafikken har heldt fram fordi dette førebels er det einaste alternativet å fly når det er dårleg vêr.

ROV-båt og Sivilforsvaret Turøy
Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK