Forsinkelser på fergesamband

Det er forsinkelser på fergen som går kl. 22.30 på fergesambandet Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes på fv. 48. Dette skyldes ambulansetransport og forsinkelsen vil bli tatt inn i løpet av kvelden/natten, opplyser Vegtrafikksentralen.