Forkaster klage på «utebod»

Komité for plan og utvikling i Fjell kommune forkastet tirsdag klagen fra beboer Erik Sakslo. Han mente at en planlagt bod var sjenerende, og klaget den inn for kommunen. Da klagen ble behandlet viste det seg at det var en boligblokk. Etter ny klage blir blokken nå bygget, etter et enstemmig vedtak tirsdag.