FLØYFJELLSTUNNELEN OPNA

Bilen som punkterte i Fløyfjellstunnelen er no fjerna og begge køyrefelt er opne for trafikk som normalt.