Fløyfjellstunnelen open

Begge felt er opne i nordleg retning gjennom Fløyfjellstunnelen på E39. Tunnelen opna for fri ferdsel like over klokka 16.30.