Flesland får stryk i ny undersøkelse

Flesland lufthavn er landets dårligste flyplass, og får strykkarakter i en undersøkelse om brukertilfredsheten ved flyplasser i Norge.

Kø på Flesland

DÅRLIG: De reisende opplever Flesland som lite moderne, og oppgir dessuten at venteområdene er mindre trivelige enn hva tilfellet er ved andre terminaler.

Foto: Maria Elsness / NRK

Resultatene viser at Torp Sandefjord lufthavn får de beste skussmål fra brukerne, mens Flesland får strykkarakter fra de reisende, skriver VG.

Målingen er utført av EPSI Norge og viser brukertilfredsheten ved flyplasser i landet.

Resultatet for Torp er noe bedre enn i fjor, og de reisende forteller om velfungerende sikkerhetskontroll, gode parkeringsmuligheter og effektiv bagasjehåndtering, sier Fredrik
Høst, Daglig Leder i EPSI Norge i en pressemelding.

– Mindre trivelig

I andre enden av skalaen finner vi Flesland i Bergen. Det skyldes ifølge undersøkelsen en tregere sikkerhetskontroll, samt mindre velfungerende innsjekkingsrutiner og bagasjeutlevering enn ved øvrige flyplasser.

De reisende opplever Flesland som lite moderne, og oppgir dessuten at venteområdene er mindre trivelige enn hva tilfellet er ved andre terminaler, sier Høst.

Moss lufthavn Rygge, som kom best ut i fjorårets måling, faller i år noe tilbake. Gardermoen vurderes derimot som noe bedre i år
enn i fjor.