Her utredes utslitte varslere og folk som mobbes på jobb

Ventelisten er lang av arbeidstakere som har blitt mobbet på jobb eller blir dårlig behandlet etter varsling. Nå må landets eneste klinikk i sitt slag si nei til pasienter.

Cecilie Thorsen og Nils Magerøy

EKSPERTER: Psykolog Cecilie Thorsen og lege Nils Magerøy er to av behandlerne i Jobbfast-teamet. Rommet de sitter i er det rommet pasienten selv disponerer under behandlingen.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden

Hver uke kommer en ny pasient inn dørene hos Jobbfast i Bergen. Bak seg har de tøffe runder med mobbing eller konflikt på arbeidsplassen.

Som regel er de i konflikt med en leder, noen av dem etter å ha varslet om kritikkverdige forhold på jobben.

Alle pasientene har opplevd å få psykiske og fysiske plager i etterkant. Halvparten av dem er deprimerte, mange opplever posttraumatisk stress-symptom og de fleste sliter med søvnvansker.

Nils Magerøy

MANNEN BAK: Nils Magerøy hadde ideen til Jobbfast etter å ha skrevet doktorgrad i arbeidsmedisin, blant annet om mobbing i Forsvaret.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden

Stor økning

Utredningen går over tre dager. Teamet tar imot én pasient i uken, til sammen 42 i året. De økte med tolv pasienter fra i fjor, men har likevel lange ventelister.

Det siste året har pågangen vært så stor at de må avvise pasienter fra andre steder i landet.

– Mange sliter med ettervirkninger av mobbing på arbeidsplassen, selv om det er få sammenlignet med andre land. Når et slikt tilbud blir kjent, øker antall henvendelser, sier Nils Magerøy, leder ved Jobbfast ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland sykehus.

Får et eget kontor

Pasientene får et kontor de disponerer så lenge utredningen pågår. Det er sterk symbolikk i dette, ifølge Magerøy.

– Flere har sagt at de endelig føler de er i arbeid igjen. De slipper å sitte på gangen å vente. Vi kommer til dem, ikke omvendt.

Behandlingen går ut på at pasienten forteller sin historie til teamet, som deretter drøfter situasjonen. De får blant annet en helsesjekk, blir undersøkt av en fysioterapeut og får samtaler med en psykolog.

– Vi lytter til dem, tar dem på alvor og snakker om veien videre. Mange sier at de får en ny start her. De fleste sier de får en bedre hverdag, men for dem som blir stående i konflikten på jobben er bedringen kun midlertidig, sier han.

Nøkkel til behandlingskontor

STERK SYMBOLIKK: Pasienten får disponere et eget rom under behandlingen på Jobbfast.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden

– Behov for flere

Foreløpig er Jobbfast et lite tilbud, men klinikklederen mener det burde opprettes flere steder i landet.

Tone Wilhelmsen Trøen

– INTERESSANT: Tone Wilhelmsen Trøen (H) mener det bør vurderes om dette tilbudet skal bygges ut til flere deler av landet.

Foto: Stortinget

– Det er fortsatt skam knyttet til mobbing på arbeidsplassen, men pågangen viser at det er et behov. Det må et politisk initiativ til for å få flere slike tilbud rundt om i landet, sier Magerøy.

Tone Wilhelmsen Trøen (H) i helse- og omsorgskomiteen synes forskningen ved Haukeland er interessant. Hun mener det bør vurderes om tilbudet bør bygges ut flere steder i landet.

– Vi trenger flere lavterskeltilbud med lettere tilgang til psykolog i kommunene, men også gode og tilgjengelige tilbud i spesialisthelsetjenesten. Jeg antar vi vil trenge både poliklinisk behandling som Jobbfast, men at noen pasienter også vil trenge mer langvarig behandling, sier hun.