NRK Meny
Normal

Flere skoletrøtte unge går på sosialhjelp

Flere dropper ut av skolen og klarer ikke betale husleie og mat. Nå går 1500 ungdommer mellom 15 og 25 år på sosialhjelp i Bergen.

Amund Tveiten i Nav Årstad

GIR RÅD: Rådgiver ved ungdomsmottaket i NAV, Amund Tveiten, ønsker at ungdommer som slutter på skolen skal få et tilbud så snart som mulig.

Foto: Marthe Njåstad / NRK

Tallet på unge sosialhjelpsmottakere i gruppen 18-25 år i Bergen stiger. Så langt i år er det ti prosent flere som mottar hjelp sammenlignet med i fjor.

Mange har aldri fullført videregående skole. En av dem er 18 år gamle Sebastian.

Gir ikke opp håpet

– Det er ganske tunge dager, det er ingen ting å gjøre. Jeg har jo ikke jobb, sier han til NRK.

– Hvorfor sluttet du på skolen?

– Jeg følte jeg ikke gjorde noe når jeg satt bak skolebenken, og ville heller ut å gjøre noe. Det blir kjipt om jeg ikke får meg jobb, da må jeg fortsette på sosialsøknad. Men jeg prøver å være optimistisk og har tro på at jeg skal få meg en jobb, sier Sebastian.

Han må gå på sosialkontoret for å få hjelp til å betale husleie og mat. Det er han ikke alene om.

Det som ofte går igjen hos ungdommene ved Ungdomsmottaket til NAV er at de har lav tro på egne ferdigheter og egen fremtid.

Amund Tveiten, NAV-rådgiver

I Bergen kommune har 1500 unge mottatt sosialhjelp hittil i år. 600 av dem har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Dette er ti prosent mer enn samme tid i fjor.

– Vi ser en liten økning for gruppen 18 til 25 år, bekrefter byråd for bolig og inkludering Erlend Horn (V).

Et positivt møte

Nav registrerer at andelen som mottar sosialhjelp og ikke har fullført videregående skole vokser.

Mange av de som mottar sosialhjelp sliter psykisk og har rusproblemer.

Nav Årstad jobber tett opp mot den videregående skolen i nærmiljøet for å kartlegge hvorfor elevene ikke fullfører, og har egen rådgiver plassert ut på skolen.

Når NRK besøker Ungdomsmottaket i Nav er en lokal kjøpmann innom for å gi ungdommene råd og jobbtips.

– Mange ungdommer ønsker seg jobb. Det jeg kan bidra med er råd om at man bør forberede seg til intervjuet før de kommer, strekke ut hånden, holde haken høyt og presentere seg på en god måte, sier Europris-butikksjef Remi Røstbø til NRK.

illustrasjon

PRØVER Å HJELPE: NAV i Bergen registrerer at andelen unge som mottar sosialhjelp, og ikke har fullført videregående skole, vokser.

Foto: NTB Tema

Mestring gjennom arbeid

Rådgiver i Ungdomsmottaket i Nav, Amund Tveiten, forteller at de har som mål å hjelpe ungdommer raskt ut i arbeid, slik at de kan få meningsfulle mestringsopplevelser fremfor å gå ledig over tid og stå i fare for å utvikle tilleggsproblematikk.

– De som begynner på Ungdomsmottaket er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer. Det som ofte går igjen hos dem er at de har lav tro på egne ferdigheter og egen fremtid, sier Tveiten.

Ungdomsmottaket er et frivillig arbeidsrettet tiltak for ungdom fra hele Bergen som har avbrutt videregående opplæring. De går ikke på skole, men er arbeidssøkere. De fleste som deltar går ikke på sosialhjelp, men bor gjerne hjemme hos foreldrene sine.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Onsdag 16. august begynte flyttingen av den store flytedokken fra Laksevåg til Ågotnes.