Fjell

For fire år siden hadde Fremskrittspartiet sikret seg ordføreren i Fjell, men ble sviktet av Sotralista like før avtalen skulle underskrives. Nå gjør Fremskrittspartiet et nytt forsøk på å sikre seg ordførervervet.

Legen Jan Utkilen har vært ordfører i Fjell de siste fire årene. Han leder Sotralista, en liste som ble dannet etter en protestaksjon mot utbygging av et bossanlegg på Eide på vestsiden av kommunen.

Sotralista har etterhvert formulert et bredere program som omfatter alle innbyggerne i kommunen. Støttespillerne i kommunestyret denne perioden har vært Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet.

På den borgerlige opposisjonsfløyen finner vi Høyre og Fremskrittspartiet. Partiene er sterkt kritiske til lederstilen til ordfører Jan Utkilen. De hevder han er arrogant, og tar mange avgjørelser på egenhånd uten å sjekke om han har de andre politikerne med seg.

Satsingskommune for FrP

Fremskrittspartiet har ved flere anledninger sagt at de satser spesielt på Fjell kommunen i denne valgkampen. Kommunen er en av de største vekstkommunene i Norge, og her er det flere problemstillinger som kan gi partiet god nasjonal reklame.

Det dreier seg blant annet om å sikre et nytt bompengefritt Sotrasamband. Fremskrittspartiet ønsker også å sikre at private utbyggere får bygge boliger og næringseiendommer uten for strenge restriksjoner fra det offentlige.

Fremskrittspartiet sin viktigste motspiller er Arbeiderpartiet. Svakheten til Arbeiderpartiet ved dette valget er at de har mange uerfarne politikere på valglisten. Blant dem er ordførerkandidat Marianne Bjorøy.

Rannveig Frøiland

Rannveig Frøiland

Foto: MMS: Leif Gunnar Vik / NRK

 

For å kompensere for de nye ansiktene har tidligere stortingsrepresentant Rannveig Frøyland fått en av topplasseringene på listen. Også gamleordfører Ole Fredheim gjør sin gjeninntreden i politikken langt nede på listen.

Sykehjem og heldagsskole

Nytt samband mellom kommunene Fjell og Bergen er den viktigste saken for de politiske partiene i Fjell. Men i denne valgkampen blir det trolig ingen stor uenighet mellom partiene. Alle sier de vil gjøre alt de kan for at en ny vei blir bygget så snart som mulig. Først om ett år når konsekvensutredningen for de ulike alternativene blir klar vil det blir diskusjon om det skal bygges tunnel eller bro.

Av andre viktige politiske saker står utbygging av nye institusjoner for eldre på dagsorden i valgkampen. Alle partiene er enige om å satse på eldreomsorgen, men om utbyggingen skal skje først i nord eller sør er ikke avklart. Også spørsmålene om hvor fort utbyggingen skal foregå er det uenighet om.

Også skoleutbygging er en sak politikerne i Fjell må diskutere mye i årene som kommer. Stor boligvekst gjør at tallet på barnefamilier øker fra dag til dag. Arbeiderpartiet er et av partiene som vil hindre at utbyggerne får starte på nye boligfelt før det er bygget skoler til å ta imot barna. Dermed vil utbyggingshastigheten av skoler kunne styre folketallsveksten i kommunen. Også innføring av heldagsskole for barna er lansert som en sak som vil bli debattert i valgkampen.

 

Valstatistikk 

Valstatistikk Fjell