EVAKUERT ETTER BRANNTILLØP:

To personer er evakuert etter branntilløpet i Bergen sentrum. Samtidig er deler av sentrum rundt Erik Pontoppidans gate sperret av.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon