Ekstremværet gjør at Fjellveien gror igjen

Parkvesenet i Bergen har brukt så mye tid og penger på å rydde opp etter ekstremværet «Nina» at en del annet vedlikehold er satt på vent.

Parkvesenet i Bergen har brukt så mye tid og penger på å rydde opp etter ekstremværet «Nina» at en del annet vedlikehold er satt på vent. Blant annet her i Fjellveien.

VIDEO: I Fjellveien vokser vegetasjonen til og sperrer for utsikten over Bergen sentrum. Svenske Dan Steinert synes det er trist at det gror til.

Grønn Etat foretar årlig opprydding av vegetasjonen langs parker, friluftsområder og utkikkspunkter i Bergen, deriblant turistmagneten Fjellveien.

Inneværende år er et unntak. Områder har ikke blitt ryddet av en viktig grunn:

– Utsettelsen skyldes at vi har hatt store oppryddings- og sikringsarbeider etter ekstremvær, først og fremst «Nina». Ryddingen av Fjellveien vil skje på høsten, sier etatssjef Sissel Lerum i Grønn etat i Bergen kommune.

Skilt Fjellveien

POPULÆR TURISTVEI: Fjellveien i Bergen.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Vi må ta Fjellveien tilbake

I mandagens Bergens Tidende går Roy Morten Gleditsch ut og kritiserer manglende opprydding av Fjellveien, der han driver guidede turer for turister. Han mener utsikten blir stengt av all skogen.

– Hvis Fjellveien skal fortsette å være den magneten den var, en promenadevei for byfolket med utsikt over byen vi bor i, må noe skje. Vi må ta Fjellveien tilbake, sier Gleditsch til BT.

– Vi oppfatter det ikke som ekstremt eller prekært i Fjellveien når det gjelder utsikt. Men det skal bli bedre, og vi tar det til høsten. Normalt tar vi en opprydding der hver vår, sier Lerum til NRK.

Dan Steinert er fra Jönköping i Sverige, men kjenner godt til Bergen. Her har han kjørt lastebil i ti år. Han synes det er synd at det gror til i Fjellveien.

– Hver gang man tar opp kameraet, så er det et tre i veien. Man får heller dra hit på vinteren, da er det i alle fall ingen blader på trærne, sier han.

Barn er ute på tur og ser på ekstremværet «Nina»s herjinger

MASSIVT TREFALL: To barn er ute på tur og ser på ekstremværet «Nina»s herjinger.

Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Har brukt over fem millioner

Grønn etat forvalter parker, byrom, skog, natur- og friluftsarealer. Grønn etat driver også med landskapsplanlegging, sikring av areal til friluftsformål, miljøsikring og tilrettelegging for friluftsliv.

Totalt bruker Grønn etat over fem millioner kroner i år på ekstraordinært vedlikehold av vanlige grøntområder og i friluftsskog.

Akkurat nå holder etaten på med skogsrydding etter trefall i Fana.

– Vi har hatt mye tre- og grenfall i Nygårdsparken, men også i de andre parkene. Dette klarer vi ikke innenfor budsjettet, og har gått ut over mye annet arbeid hos oss, men det er politikerne klar over, sier etatssjef Sissel Lerum til NRK

– Vi jobber for harde livet. Det er nesten ikke en park som vi har ansvar for, der vi ikke har foretatt arbeid, eller holder på. Vi har først konsentrert oss om steder der det har vært fare for sikkerheten, sier hun.

Rotvelt i Leaparken under ekstremværet Ninas herjing

VELTET: Dette treet i Leaparken i Bergen ble veltet under ekstremværet «Nina» i januar. Bergen kommune har brukt mye tid og penger på å rydde opp, noe som har gått ut over annet vedlikehold.

Foto: Sølve Rydland / NRK