Dyrlege går til fuglesak mot staten

Veterinær Nils Reither i Bergen har gått til sakmot staten ved Mattilsynet etter at han hjalp 131 fugler som ble skadd av olje etter Rocknes-forliset.

Ifølge Nils Reither ble flere tusen sjøfugl skadd av olje etter at Rocknes forliste utenfor Bergen i januar 2004.

Dyrlegen fra Bergen var med på å behandle 131 fugler.

Etter flere uker med medisinsk behandling og rehabilitering kunne 81 av disse slippes ut i naturen igjen.

– Jeg har fått omtrent 46 000 kroner i kompensasjon for de 23sjøfuglene vi måtte avlive. Men de vi klarte å redde vil de ikke betale for, sier veterinær Nils Reither til NTB.

Behandlingen av disse fuglene var imidlertid ikke gratis. Reither mener staten må betale også denne regningen, og sier loven er klinkende klar i så tilfelle.

– Staten har et ansvar. Veterinærloven pålegger veterinærer å hjelpe skadede dyr, og staten skal betale, sier Reithe, som krever 500 000 for fuglehjelpen etter Rocknes-forliset.

Pengene skal blant annet dekke arbeidsinnsats, leie av lokaler, vannregninger fra kommunen, kjøregodtgjørelse til frivillige og medisinsk utstyr.

Ifølge Reither har Mattilsynets eneste argument vært at man ikke har en praksis på slik godtgjørelse.

– Vi håper å skaffe en gjeldende rettspraksis sånn at alledyrleger i framtiden kan fremme slike krav når det gjelder vilt. For viltpleie har jo nesten ikke status i dag, det brukes ingen penger på det, sier han.

 

 

MS Rocknes kantra januar 2004

KANTRET JANUAR 2004: MS Rocknes

Foto: Marit Hommedal, Hommedal, Marit