Dømt for overgrepsbilete

Mannen (47) delte 414 overgrepsfiler av overgrep mot born. No er familiefaren i Bergen tingrett dømt til eitt års fengsel. Dette er halvparten av kva aktor bad om. Dei alvorlege lovbrota skal ha starta allereie i 1996, noko NRK tidlegare har omtalt.