Deler ut 1,1 mrd til innovasjon

Norske bedrifter får over 1,1 millardar kroner til å utvikla ny kunnskap og nye produkt. Tildelinga er eit spleiselag mellom fleire departement. Forskingsrådet skal inngå avtalar med 145 bedrifter, tolv frå Hordaland:

► Stord Teknologi Invest AS
► Grieg Star AS
► Bergen Technology Center AS
► Marine Harvest Norway AS
► Opilio AS
► Biomega Group AS
► The Switch Marine Drives Norway
► Ren AS
► Veritrack AS
► Bergen Robotics AS
► Bergenbio AS
► Think Outside AS