Dag Rune Olsen ny rektor ved UiB

Dag Rune Olsen fikk 59 prosent av stemmene i rektorvalget ved Universitetet i Bergen. – Det er godt og betryggende med en klar seier, sier den nye rektoren.

Rektorlaget

REKTORLAGET (fra venstre): Oddrun Samdal (viserektor for utdanning), Dag Rune Olsen (rektor), Anne Lise Fimreite (prorektor) og Anne Christine Johannessen (viserektor for internasjonalisering).

Foto: UiB

– Vi hadde jo en god magefølelse i valgperioden, men det er klart at man vet ingenting før man har resultatet, sier Olsen til NRK.no kort tid etter at seieren er klar.

Kuvvet Atakan var motkandidaten, som altså tapte rektorvalet. Rektorlaget til Osloen fikk hele 58,9 prosent av stemmene. Anne Lise Fimreite blir prorektor, mens Anne Christine Johannessen og Oddrun Samdal er med i rektoratet.

Dag Rune Olsen er nåværende dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært avdelingssjef ved kreftinstituttet ved Oslo universitetssykehus.

Dag Rune Olsen i studio i Vestlandsrevyen 24.04.2013.

VIDEO: Dag Rune Olsen og hans rektorlag fikk 58,9 prosent av stemmene i rektorvalget ved UiB. Her intervjues han av Halvor Folgerø.

– Vil styrke forskning og utdanning

Den nye rektoren er fornøyd med det klare valgresultatet, et resultat han synes er betryggende. Han mener det gir rektorlaget en legitimitet i jobben de skal inn i.

– Det er helt avgjørende. Universitetet i Bergen er en fantastisk institusjon som vi skal videreføre. Vår visjon er «kunnskapsregionen Bergen», som vi ønsker å videreutvikle i samarbeid med alle de fantastiske kunnskapsaktørene byen og regionen har. Sammen er jeg helt sikker på at vi skal styrke både forskning og utdanning i vår del av Norge.

– Hvordan vil studenter og ansatte merke det når dere tar over?

– Vi skal forsøke å være litt mer utadrettede, offensive og samfunnsengasjerte. Studentene vil merke det ved at vi er til stede, og så skal vi forsøke å legge til rette for en del av de tiltakene vi vet er avgjørende for å øke utdanningskvaliteten.

Dårlig valgdeltakelse

Et rektorvalg med lav oppslutning. Det ble avgitt 4565 stemmer, en valgoppslutning på 27,5 prosent.

– Valgdeltakelsen er 30-40 prosent høyere enn forrige gang, og det er gledelig. Men en dårlig valgdeltakelse er en utfordring for det demokratiet som har valgt oss, sier Olsen.

Stemmeoppslutningen var størst blant de vitenskapelig ansatte og kun 20 prosent av studentene deltok i valget.

– Tallene er lave og det er en utfordring. Jeg tror studentene engasjerer seg for lite i studentdemokratiet, og at vi ikke når helt fram med budskapene våre.