Venstre: Susann Tellefsen Kjære, Cecilie Bjørsvik og Anna Elen Mathiassen.

Bypåske i Bergen

Venstre: Susann Tellefsen Kjære, Cecilie Bjørsvik og Anna Elen Mathiassen.