NRK Meny
Normal

Politiet brukte tre år – seksualforbryter fikk mildere straff

Politiet brukte over tre år på å etterforske en incestsak i Bergen. – Det er en tilleggsbelastning for offeret, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Rudolf Christoffersen

AKTOR: Statsadvokat Rudolf Christoffersen sier politiet har knappe ressurser til analyser som må gjøre i etterforskning.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Mannen i femtiårene var som en farsfigur for gutten, ifølge dommen fra Bergen tingrett. I løpet av en periode på halvannet år, utsatte han gutten for gjentatte seksuelle overgrep.

Gutten var 13 år da overgrepene begynte. Nå er han i begynnelsen av 20-årene, og forklarer i retten at han har slitt med senskader etter overgrepene.

Retten ser dette som en helt uakseptabel forlengelse av saksbehandlingstiden.

Eva Macody Lund, tingrettsdommer

Etterforsket i tre år

Den tiltalte nektet straffskyld og hevdet at gutten løy. Mannens forklaring endret seg på vesentlige punkt, fra avhørene til rettssaken. Retten la heller ikke mye vekt på hans forklaring.

Strafferammen for seksuelle forbrytelser og vold er skjerpet, men den tiltalte får strafferabatt. Politiet brukte for lang tid på etterforskningen, mener dommer Eva Macody Lund.

«Saksbehandlingstiden hos påtalemyndigheten er tre år og en måned... Retten ser dette som en helt uakseptabel forlengelse av saksbehandlingstiden hos politiet, og det må åpenbart tillegges vekt i formildende retning ved straffeutmålingen».

Brukte tid på dataanalyse

Tingretten skriver at riktig straff ville vært fem års fengsel, men den tiltalte får seks måneder strafferabatt.

I følge aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen, var det analyse av beslaglagte datamaskiner som førte til den lange saksbehandlingstiden.

Bergen tingrett

«HELT UAKSEPTABEL»: Dommer Eva Macody Lund er kritisk til at politiet har latt etterforskningen hale ut.

Foto: Ingvild Aaen Torpe / NRK

– Politiet har begrenset med ressurser til analyse av data. I denne typen saker gjøre man alltid beslag av data, sier Christoffersen.

Politiet undersøker alltid om siktede i slike saker har overgrepsbilder av barn eller lignende straffbart materiale. I følge Christoffersen er det ikke uvanlig at det fører til ekstra etterforskningstid.

– En tilleggsbelastning for offeret

– Særlig i saker der det er gjort større databeslag, for det er tidkrevende å undersøke, sier Christoffersen.

Den mistenkte sitter ikke i varetekt mens etterforskningen pågår.

– Det er svært uheldig for fornærmede, fordi når han først går til det skritt å anmelde, tar det lang tid før saken blir avgjort. Det er en tilleggsbelastning, også for den som er mistenkt.

Det er svært uheldig for offeret. Når han først går til det skritt å anmelde saken, blir dette en tilleggsbelastning.

Rudolf Christoffersen, aktor

I denne saken gikk det syv år fra overgrepene tok slutt, til gutten anmeldte det til politiet. Noe som ikke er uvanlig i saker med seksuelle overgrep mot barn.

Fornøyd med dommen

Aktor er likevel fornøyd med strafferammen som ble lagt til grunn i dommen.

– Straffen er i samsvar med min påstand om straff, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Lovskjerpingen fra Høyesterett om at straffen skal økes for seksualforbrytelser, er fulgt opp i denne saken i følge aktor.

– Seksuelle overgrep mot barn fører til en stor risiko for livsvarige psykiske skadevirkninger. Derfor er det viktig at det reageres strengt i denne typen saker, sier Christoffersen.

Denne saken oppdateres.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Det aller første julemarkedet i Bergen er en suksess. Den første uken det har vært åpent har tusenvis av mennesker vært innom.