Brannutrykning til Rognshagen på Voss

  • Røykutvikling på Voss

    Politi og brannvesen rykker ut til en bolig på Rognshagen på Voss, der det er meldt om røykutvikling.

    Laster Twitter-innhold