Brann i en motorsykkel

Det skal være brann i en motorsykkel som står i en bakgård i Sigurds gate. Ikke i selve bygården. Det skal være mye røyk og brannvesenet har startet slukking. Politiet ber om at beboere i området holder vinduer lukket på grunn av røykutviklingen.