NRK Meny
Normal

– Bortkastet tid å skaffe helikopter under krise

Det er så usikkert om helikopterbistand er tilgjengelig, at politiet ofte lar være å be om det. Det sier politiets beredskapsdirektør Kaare Songstad.

Leteaksjon Iveland

KUN I ØST: Politiets to helikoptre er stasjonert i Oslo. I resten av landet er det vanskelig for politiet å skaffe helikopter under kriser.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tragedien i Årdal vekker opp debatten om beredskap og helikopterhjelp for politiet.

I går skrev NRK at da Beredskapstroppen skulle rykke ut til Valdresekspressen, var bil det eneste fremkomstmiddelet for politiets antiterrorstyrke.

Årsak: Tett tåke over Rygge gjorde at både redningstjenestens og Forsvarets helikoptre måtte bli stående på bakken.

Kaare Songstad, beredskapsdirektør i Politidirektoratet (POD), lot seg engasjere på Twitter fredag morgen.

– Årdal-saken er enda en påminnelse om at vi må jobbe for helikopterløsninger som er anvendelig for politiet, skriver han på mikrobloggstedet.

Omstendelig

Kaare Songstad

FLERE HELIKOPTRE: Beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet mener man bør ha ett politihelikopter per hver million innbyggere.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Songstad mener at kravet om to polititjenestemenn for hver tusende innbygger fortsatt er det viktigste beredskapstiltaket i norsk politi.

– Men hvorfor ikke et krav om ett helikopter per én million innbyggere, spør beredskapsdirektøren på Twitter.

Overfor NRK utdyper Songstad sitt standpunkt.

– Når det skjer alvorlige ting utenfor de største byene er helikopteralternativene for svake i dag. Årsaken er politimestrene og operasjonssentralene bruker den knappe tiden de har i en krise på andre ting enn å sette i gang den omstendelige prosessen det er å skaffe helikopter. I tillegg er utfallet av prosessen for usikkert, sier han.

Laster Twitter-innhold

Tre tiltak for bedre beredskap

I dag er Norges to politihelikoptre plassert i Oslo. Resten av landet er prisgitt redningstjenestenes helikoptre eller Forsvaret.

– Det er på grensen til bortkastet tid å prøve å få tilgang til et redningshelikopter i en politioperasjon, legger han til.

Nå lover han at Politidirektoratet omsider skal ta tak i den dårlige helikoptertilgangen i Politi-Norge gjennom å:

  • Innen 15. desember utrede fremtidig helikoptertilgang i østlandsområdet, blant annet antallet helikoptre og type.
  • Få en oversikt over behovet for transportkapasitet og helikopterbehov i resten av landet.
  • Ta opp med Justisdepartementet og Forsvaret at rutinene for å få tilgang til redningshelikoptre og andre militære helikoptre er for dårlige

– Alle vet at så lenge helikoptersituasjonen vår forblir slik den er nå, så vil det ta svært lang tid å få personellet frem til åstedet. Norsk politi har et transportproblem, og vi trenger trygghet for at helikopter er et reelt alternativ, sier Songstad.

Tar lang tid

Skytetrening for politiet

NOK FOLK: Beredskapsdirektør Kaare Songstad mener politiet etter hvert er blitt godt nok bemannet. Utfordringer er å få dem ut på åstedet raskt nok.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Frem til i sommer var Songstad politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, og har egenerfaring med politiets utfordringer i grisgrendte strøk.

Skrekkscenarioet er en alvorlig krisesituasjon, hvor godt trente og utstyrte politifolk er mange timer unna.

– Alle vet at så lenge helikoptersituasjonen vår forblir slik den er nå, så vil det ta svært lang tid å få personellet frem til åstedet, sier Songstad.

Han mener at politiets mannskapssituasjon begynner å bli bedre, etter at den rødgrønne regjeringen økte antallet plasser på politihøgskole. I tillegg trener politiet oftere og bedre på skarpe situasjoner nå enn før.

– Mannskapsproblemet kommer til å bli løst de neste årene. Utfordringen nå er å få dem raskt frem til alvorlige hendelser, sier Songstad.

Vil ha regional beredskap

Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland, har flere ganger tatt til orde for at Vestlandet bør ha sitt eget politihelikopter, med base i Bergen.

Hadde et slikt helikopter stått klar mandag kveld, ville politiet i Hordaland kunne raskt sendt godt trente og utstyrte mannskaper fra Utrykningsenheten mot Årdal.

I underkant av 100 slike politifolk jobber i Bergen.

– Jeg mener vi bør ha regionale beredskapssentre i Norge, og at vi trenger helikopterkapasitet i politiet utenom det sentrale Østlandet. Det arbeidet har Politidirektoratet nå sparket i gang, og det er jeg veldig glad for, sier Gudmundsen.

Opptatt helikopter

Han mener det er et paradoks at helsevesenet har en svært god helikoptertjeneste, mens politiet er avhengige av andre institusjoner når kriser oppstår.

– Vi trenger helikopterkapasitet med base i de store befolkningssentrene i Norge. Det er umulig å vite hvor neste alvorlige hendelse inntreffer, og da må vi ha mulighet til å transportere våre mannskaper raskt til stedet, mener Gudmundsen.

Det samme mener politimester Steinar Langholm i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

– Av og til ber vi om bistand fra 330-skvadronen på Sola, og da har det hendt at Seaking-helikopteret har vært opptatt. Om politiet på Vestlandet hadde fått til et samarbeid om helikopter, ville det ha styrket beredskapen betraktelig, sier Langholm.

Siste video

Programleder: Jan Børge Leirvik
Programleder: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik