Bømlo-skole best i landet

Rubbestadneset videregående skole på Bømlo får toppscore i en nasjonal rapport fra Kunnskapsdepartementet. 359 videregående skoler har fått karakterer, skriver BT. De er målt på blant annet hvor mange som fullfører skolen, progresjon og standpunktkarakterer. – Dette er veldig kjekt. Vi er tett på elevene og følger dem godt opp, sier rektor Rune Gåsland.