Bergen kommune fasar ut femsifra nr.

Kommunen har starta prosessen med å fasa ut femsifra nummer, som fører til ekstra kostnadar for innringarar. Lillian Røthe i Innbyggarservice grunngir endringa med at Sentralbordet i større grad har blitt eit kontaktsenter kor samtalane blir svart på hovudnummeret, og ikkje nødvendigvis blir sett vidare. Dette fører til at stadig fleire samtalar får lengre samtaletid.