NRK Meny

BER OM FRIFINNING:

Advokat Ole-Petter Grythe Hoff forsvarar den drapstiltalte 43-åringen. Forsvareren ber om at tiltalte blir frifunnen. - Med bevisa i hand kan ein ikkje sjå vekk i frå eit anna hendingsforløp enn det aktor legg til grunn, sa Grythe Hoff i retten under sin prosedyre og viste til at den drapstiltalte seier han handla i nødverje.