NRK Meny

Ber bøndene halde att i paringa

Sauebøndene blir bedne om å pare færre sauar i haust. På den måten håpar Norsk Sau og Geit at ein kan hjelpe på i ein vanskeleg marknadssituasjon for sauekjøt, skriv Nationen. Styreleiar i Norsk Sau og Geir, Kjell Erik Berntsen har sjølv bestemt seg for å redusere produksjonen neste år med fem prosent. Ifølgje Berntsen gir Nortura sine prognosar grunn til uro for marknadssituasjonen i 2018.