Bekymret for hardt arbeidspress

Flere fagforeninger er bekymret for at operatørselskapene på norsk sokkel driver leverandører av forpleining for hardt for å spare penger. Petroleumstilsynet foretok i sommer et tilsyn av arbeidsmiljøet innen kjøkkentjeneste og renhold på Statfjord B-plattformen. Det viste seg at sykefraværet var på 18 prosent, skriver Stavanger Aftenblad.

Statfjord B
Foto: STF / AFP