Beboere kjøres til legevakt


Tre av seks personer som er eksponert for røyk kjøres med ambulanse til legevakten for en sjekk. En del beboere i området har evakuert seg selv, men politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange.