Auka tillit i Sør-Vest

80 % av dei spurde i politiets innbyggarundersøking for 2016 svarar at dei har svært stor eller ganske stor tillit til politiet i Sør-Vest. Det er ein liten auke samanlikna med 2015. Det er også færre som oppgjev å ha svært liten og ganske liten tillit til Sør-Vest politidistrikt. Tala for distriktet ligg på landsgjennomsnittet.

Politi, politiet
Foto: Odd Helge Brugrand / NRK