Åtte mill. til anlegg i Hordaland

Fire anlegg i Hordaland får pengar, når Riksantikvaren fordelar årets tilskot til istandsetting og vedlikehald av utvalde tekniske og industrielle anlegg. Odda smelteverk, Salhus Tricotagefabrikk, Bergen Kringkaster på Askøy og Nes gardssag i Kvam får til saman drygt 8,6 millionar kroner.

Plateverkstedet Gamle Odda Smelteverk
Foto: Kulturminnefondet