Arna-dominans:

Det var demonstrantar frå Arna som dominerte utanfor bystyresalen i Bergen onsdag. I løpet av dagen skal bystyret ta stilling til kor Jernbaneverket sin godsterminal bør plasserast i framtida. Truleg får dei oppmøtte frå Arna viljen sin, sidan bystyrefleirtalet etter alt å dømma går inn for Hordnesskogen.

Demonstrantar frå Arna utanfor Bergen bystyre
Foto: Sølve Rydland / NRK