APPLAUS:

Også Mjelde får applaus frå salen etter sin tale. Den er noko sterkare enn etter Norman sin tale.