Åpen idrettshall i alle bydeler

Søndag 3. april fra kl. 10–13 er barnefamilier velkommen til Åpen hall også i Lonehallen i Arna. Dermed finnes Åpen hall i samtlige bydeler i Bergen. Idrettsutstyr er tilgjengelig i hallene for fri lek og aktivitet. Det er aktivitetsledere som tilrettelegger utstyret og som følger opp aktivitetene, melder Bergen kommune.

Åpen idrettshall i Bergen
Foto: Kristin Hauge Klemsdal, Bergen kommune