«Urd» skadet ingen

Politiet i Hordaland hadde 110 registrerte hendelser i forbindelse med uværet «Urd». Det er ikke meldt om noen personskader som følge av stormen.