50 mill. til digitale læremidler

Venstre har fått med seg Høyre, KrF og Frp på å sette av 50 millioner kroner til utviking av smartere digitale læremidler i grunnskolen, melder Dagens Næringsliv. Tanken er samtidig å hindre en monopollignende tilstand for digitale læremidler i grunnskolen, skriver Høyre på sine nettsider. De ønsker ikke en grunnskoleversjon av det fylkeskommunale læremiddelselskapet Nasjonal digital læringsarena, som i dag lager læremidler til videregående skole.