4,5 milliarder til Sotra-bro

Sotrasambandet på rv. 555 er det eneste veiprosjektet i Hordaland som får penger i første del av NTP (2018-2023). Ny bro til Sotra får 4,5 milliarder de neste fem årene. Disse prosjektene er inne i andre del av NTP:
• E39 Hordfast: 14 mrd.
• E39-tunnel mot Nordhordland: 0,2 mrd.
• E134 Vågsli-Røldal og Røldal-Seljestad: 2,65 mrd.
• E16 Stanghelle-Arna: 7,6 mrd.
• Ringvei øst: 2,2 mrd.
• E16 Nærøydalen: 1,7 mrd.

Sotrasambandet illustrasjon nye
Foto: Statens vegvesen