3,7 millioner i bot til Green Salar

NVE varsler i dag at de har gitt settefiskselskapet Green Salar AS i Kvam et lovbruddsgebyr på på 3 750 000 kroner. Årsaken er brudd for konsesjonen til å regulere Eidesvatn og brudd på forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen. Bruddene skal ha skjedd høsten 2015. Green Salar er under konkursbehandling. NVE mener likevel det er riktig å komme med gebyret nå.