180 blir sagt opp i Stena Drilling

Alle dei 180 riggtilsette i Stena Drilling blir sagt opp med verknad frå 1. desember, når boreriggen Stena Don blir flytta ut av Noreg. Det skriv Sysla. Selskapet, som har hovudkontor i Skottland, har også kontor på Kokstad og lager på Mongstad. Det er ikkje avgjort kva som skjer med dei kontortilsette i Noreg.