- MYKJE SOM STÅR ATT:

Riksmeklar Kine Steinsvik seier det framleis står att ein del før partane i bussmeklinga kan kome til semje. Truleg vil forhandlingane halde fram etter fristen midnatt måndag, skriv NTB. Det er Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund som forhandlar med NHO Transport. Dersom det vert brot i forhandlingane vert 3.400 bussjåførar tekne ut i streik.