Vogntog av veien E16

På E16 over Filefjell har et vogntog kjørt av veien vest for Tyinkrysset. Vogntoget ligger utenfor veibanen, men det står en del biler langs veien og det er folk på stedet. Det er mulig å passere stedet også for store kjøretøy, men det kan danne seg kø, ifølge tips. Bergingsbil er på stedet. Ingen personskade, opplyser politiet i Vestoppland.