Vinstra-drapet: Siktede og avdøde gikk i samme klasse på ungdomsskolen

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt i saken der en 16 år gammel gutt er siktet for drapet på en jevnaldrende jente på Vinstra.

Politiet undersøker åstedet på Vinstra

Siktede og avdøde gikk i samme klasse.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politiet melder i en pressemelding onsdag at den siktede og den avdøde gikk i samme klasse da de var ungdomsskoleelever. De gikk på på samme videregående skole nå i høst, men ved forskjellige linjer.

Etterforskningen, med blant annet vitneavhør, pågår fremdeles etter drapet som skjedde 31. oktober i et boligfelt på Vinstra i Nord-Fron kommune i Oppland.

– Den siktede 16-åringen ga sist uke sin frie forklaring i politiavhør. Videre avhør gjennomføres når siktedes medisinske tilstand tillater dette, sier påtaleansvarlig Stine Rigmor Grimstad i pressemeldingen.

Avhør tidligst neste uke

Den siktede 16-åringen har enda ikke formelt sett blitt avhørt. Politiadvokaten sier at de fortsatt ikke vet når de kan avhøre den siktede.

Politiadvokat Stine Rigmor Grimstad

Politiadvokat Stine Rigmor Grimstad ved Innlandet politidistrikt leder etterforskningen av drapet på Vinstra.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det er en løpende vurdering av når det kan la seg gjennomføre. Det kan se ut som det ikke blir før i neste uke, sier Grimstad til NRK.

– Hvorfor det?

– Det er den medisinske tilstanden akkurat nå som ikke tillater det. Men jeg vil ikke gå nærmere inn på hva det gjelder.

Etterforskningen i saken pågår fortsatt for fullt og med full styrke ifølge politiadvokaten. Flere titalls vitner har vært inne til avhør.

– Jeg mener at det er progresjon i etterforskning og at vi har god kontroll på den. Vi foretar vitneavhør og vi jobber bredt på alle mulig fronter.

Vil ikke kommentere motiv

Politiet skriver at de foreløpig ikke vil kommentere spørsmål knyttet til det nøyaktige hendelsesforløpet, motiv, eller hvorfor siktede befant seg i nabolaget.

Politiet ønsker heller ikke å kommentere hvor siktede befinner seg, ut over at han blir ivaretatt på en forsvarlig måte på et egnet sted. Det er rutinemessig begjært oppnevnelse av psykiatrisk sakkyndig.

– Politiet vet hvem som var på stedet under gjerningen, og har kontroll på det antatte drapsvåpenet, sier Stine Rigmor Grimstad.

Politiet på åstedet på Vinstra

– Politiet etterforsker fortsatt for fullt, sier politiadvokat Stine Rigmor Grimstad.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK