Vil ta oppgjør med kroppsfokuset

Tiendeklassingene ved Ajer ungdomsskole i Hamar oppfordrer ungdom til å ta et oppgjør med kroppsfokuset og være fornøyde med seg sjøl.

Vil ta oppgjør med kroppsfokuset

Erik Andre Hulleberg (tv), Amalie D. Andersen, Nora R. Aasen og Karen Malene K. Eide ber ungdom om å like seg sjøl.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Du må starte å like deg sjøl mye mer og ikke basere din egen kropp og trening på andres, sier Amalie D. Andersen ved Ajer ungdomsskole.

Amalie, Erik Andre Hulleberg, Karen Malene K. Eide og Nora R. Aasen håper det kan bidra til at færre lar seg påvirke av kroppspresset ungdom utsettes for.

Advarer unge mot sulte-dietter

Tynne sier de er feite

I en hverdag der ungdommer er på nett nesten hele døgnet blir ungdom utsatt for jakten på den perfekte kroppen i større grad enn tidligere.

Det er vanskelig å stå imot når media og filmer alltid har tynne folk med, hvis ikke det er et poeng at noen skal være tjukkere, sier Nora R. Aasen.

For idealet er ofte tynnere enn det de fleste er.

–– Før var jo Marilyn Monroe et forbilde. Hvis en offentlig person eller kjendis hadde sagt at alt er bra nok hadde man kanskje fått med seg flere, sier Nora.

Kroppsfokuset fører til at også de som er tynne sier de er tjukke. Enten fordi de vil ha en bekreftelse på at de er tynne, eller at de ikke føler de har den kroppen de har sett noen andre ha. Ungdommene på Ajer ungdomsskole mener trenden må snu, og det kan de sjøl bidra til i vennegjengen.

Du må oppfordre alle til å gå i seg sjøl og være fornøyd med seg sjøl, og akseptere at vi er forskjellige, sier Amalie.

Ungdommene innrømmer at det ikke er lett, siden presset utenfra er stort. Men de mener det er viktig at ungdom støtter hverandre, og tør å si fra. Da kan det ha en smitteeffekt.

Bør inn i skolen som tema

Helsesøster ved Ener ungdomsskole Marianne Buvik mener det er viktig at foreldre følger med og tar ansvar for at ungdommen deres har det bra. Men hun mener også mer kunne blitt gjort allerede i barnehagen og barneskolen for å hindre at ungdom blir kroppsfokusert.

Advarer unge mot sulte-dietter

Helsesøster Marianne Buvik skulle gjerne hatt mer tid til å jobbe med ungdom og kroppsfokus.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

De må snakke om holdninger, og hva som er greit å si og hva som ikke er greit å si til andre. Både på nettet og andre steder, sier Buvik.

Som helsesøster skulle hun gjerne hatt mere tid enn hun har til å jobbe med temaet, og vet at andre helsesøstre mener det samme. Hun tror at ved at de kunne være mer ute i undervisningen og hatt grupper kunne forebygge mer mot spiseforstyrrelser.

Vi trenger mer ressurser til det. Det er begrensa hvor mye tid lærere har med alt de skal gjennom med sin fagplan, sier Buvik.

Hun har et opplegg med åtendeklassinger hvert år der hun snakker om spiseforstyrrelser. Men rekker kun å være sporadisk inne i niende og tiendeklasse.

Fokus må være en sunn kropp

Lektor i ernæring ved Høgskolen i Hedmark, Astrid Koldrup, mener det er viktig å få ungdommene til å forstå at jakten på den syltynne kroppen kan være skadelig.

Fokuset må være på en sunn kropp. Vi assosierer en tynn kropp med en sunn kropp, men det er ingen selvfølge. I dag er det status å ha en slank kropp på tross av at man bruker sånne metoder som 1000 kalorier om dagen, sier Koldrup.

Hun mener både foreldre, skole og trenere kan øke fokuset riktig kosthold.