NRK Meny
Normal

Vil redde utrydningstruede håndverk

BRANDBU (NRK): Over 40 gamle håndverksfag står i fare for å forsvinne i Norge. Nå skal et utvalg se på hvordan man kan sikre varige utdanningstilbud i små verneverdige fag.

Jørgen Bleken dreier en rokk i snekkerverkstedet

FÅ OPPDRAG: Tredreier Jørgen Bleken mener det er for lite penger å tjene på tradisjonelt håndverk slik etterspørselen er per i dag.

Foto: Jorun Vang / NRK

I verkstedet hos tredreier Jørgen Bleken på Brandbu begynner en ny rokk å ta form. Hadelendingen lager alt av dreid treverk – det være seg rekkverk, bord- og stolben, fat eller boller, og det har han gjort siden 1988.

Og han er en av få håndverkere igjen som har god kunnskap om tredreiekunsten.

– Jeg hadde med meg en læregutt en gang som hadde en plan om å ta fagbrev i tredreiing. Men så ble yrket for dårlig betalt, forteller Bleken.

Fag på rødliste

Eivind Falk

NASJONALT ANSVAR: Eivind Falk mener Norge er internasjonalt forpliktet til å bevare tradisjonelle håndverksfag.

Foto: Dag Kessel / NRK

Til sammen 42 tradisjonelle håndverksfag er i ferd med å forsvinne i Norge. Et sviktende marked og manglende interesse for fagene gjør at fylkeskommuner kutter linjer som underviser i de ulike fagene.

Det bekymrer direktøren for Norsk Håndverksinstitutt, Eivind Falk.

– Innenfor noen fag er tilstanden veldig kritisk. Innenfor gjørtlerfaget så er det bare en og en halv gjørtler igjen (journ.amn: En gjørtler støper prydgjenstander i metall). Men det virker som om det er en ny lærling på vei inn i faget nå, heldigvis, sier Falk.

Direktøren mener Norge er internasjonalt forpliktet til å ta vare på denne fagkunnskapen, fordi den er en del av nasjonens identitet og historie.

– I fremtiden vil det også være et stort behov for denne kunnskapen. Spesielt i forhold til det å bevare gamle bygninger, hvor vi allerede ser en stor etterspørsel etter fagfolk med tradisjonell håndverkskunnskap, sier Falk.

Krafttak for håndverksfag

Derfor har regjeringen nå satt ned et utvalg, som skal gå igjennom de 42 små og verneverdige håndverksfagene.

– Vi er nødt til å ta et realt krafttak for å finne frem til varige ordninger for hvordan vi skal forvalte disse fagene, så de ikke dør helt ut, sier Kirsti Kolle Grøndahl, leder for stiftelsen Norsk Kulturarv.

Kirsti Kolle Grøndahl

KRAFTTAK: Kirsti Kolle Grøndahl sier det offentlige må legge mer penger på bordet.

Foto: Arne Raanaas / NRK

Hun håper regjeringens gjennomgang av fagene fører til at staten tar et nasjonalt ansvar for å bevare de tradisjonsrike håndverkene, og sprøyter inn midler slik at fagfolkene kan tjene penger på kompetansen sin.

Etterlyser offentlige oppdrag

Tredreieren på Brandbu mener en økt offentlig etterspørsel etter tradisjonelt håndverk er avgjørende for at fagene skal kunne overleve i fremtiden.

– Slik det ser ut på etterspørselssiden nå, så ser det mørkt ut. Hvis for eksempel treskjærere kunne fått flere oppdrag med utsmykking av offentlige bygninger, så hadde det hjulpet mye. Det offentlige bør være mer inne i bildet, avslutter Bleken.